Annou ri ak Ti Petri!

“Nenpòt pwoblèm ou ta gen nan lavi w, mete l sou stati w l ap disparèt apre 24è!” Ti Petri

Imajine w lavi w te yon telefòn Android! Imajine w ou te ka met aplikasyon Whatsapp sou li! Imajine w ou ta deside swiv konsèy Ti Petri a!

Ki premye pwoblèm ou t ap lage sou stati w nan lespwa demen l ap tou disparèt?

Kite repons ou a nan espas pou w kòmante a!

Share the Post

Steeve Charles

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *