Achte sou Amazon atravè site web Radio-Lakay la

Ou anvi g on nouvo laptop, telefòn oubyen lòt materyèl elektronik? Ou vle achte rad an gwo ou an detay? Ou ta renmen achte bon pafen pou w kenbe santi bon w tout kote w pase?

Amazon se meyè sit ki ap vann tout kalite atik on moun te ka bezwen sou nèt la. Apati de jodi a, ou ka achte sou Amazon pandan w ap navige sou sit Radio-Lakay la. Depi w fin moute sou sit la (www.radiolakay.org), w ap klike sou Shop epi w ap tou gen aksè a atik Amazon yo. W ap klike sou sa w bezwen an epi w achte epi nan Yon delè ki kout, Amazon fè livrezon w pou ou.

Gade videyo sa ki anba a, l ap ede w wè kòman pou w fè tout sa n sot di yo.

Share the Post

Steeve Charles

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *